MDV Digital Services

UX-design

UX-design en/of UX-optimalisatie is één van onze passies.

Er is niets zo vervelend als klanten hun weg niet vinden op een website. Dit zijn klanten die u snel kan verliezen.

UX-optimalisatie of het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid of usability is essentieel om online succes te boeken. Daarom hecht MDV Digital Services veel belang aan een goede UX-optimalisatie.

Enkele vuistregels

  • Een website moet niet mooi zijn, ze moet functioneel zijn.
  • Verwar UX-design nooit met mooie plaatjes.
  • Gaat u van start met UX-design, verplaats u dan in het hoofd van de websitebezoeker.
  • Hou het zo simpel mogelijk.
  • Maak gebruik van witruimte.
  • Bouw geen websites die vol staan met effecten en animaties.
  • Optimaliseer de laadtijd van de website.
  • Interactieve websites scoren beter dan statische websites.
  • Leg de focus op de mobile weergaven van de uw website.

Bij UX-design draait alles rond beleving.

De drie belangrijkste pijlers van dit vakgebied zijn gevoel, uiterlijk en gebruiksgemak.

Stap 1: Leer je klanten kennen

We proberen het profiel van uw kanten te achterhalen. Wie zijn ze en waarom kiezen ze voor uw product of dienst. Data, data en nog eens data hebben we nodige om een correcte analyse te maken en die is overal in uw onderneming aanwezig. Naast de klassieke Google Analytics en eventueel Google Ads halen we heel wat informatie uit uw CRM-software, uw ERP-pakket of uw boekhouding. Is er onvoldoende informatie aanwezig dan kunnen we overgaan tot allerhande online acties. Online enquêtes zijn daarvan een mooi voorbeeld.

Stap 2: Knelpunten opsporen

Google Analytics heeft heel wat functionaliteiten die het mogelijk maken om knelpunten op te sporen. Zo kan je analyses uitvoeren op basis van leeftijd, geslacht, taal, locatie, het gedrag op de website en het apparaat waarmee de website bezocht werd. Ook de gebruikersstroom komt in beeld. Langs welke weg en op welke pagina kwam de bezoeker op de website terecht, hoelang bleef hij op een pagina en waar haakte hij af. Ook reviews en sociale media zijn ideale tools om te achterhalen wat klanten als hinderlijk ervaren.

Stap 3: Vraag het aan je klanten

Vermits we uw in stap 1 hebben leren kennen en we in stap 2 te weten zijn gekomen waar zich de knelpunten bevinden kunnen we ze makkelijk benaderen. Het stellen van open vragen, usability testen, interviews en enquêtes zijn de middelen bij uitstek hiervoor. Tracht zoveel mogelijk klanten te benaderen. Hoe meer info u heeft, hoe beter.

Stap 4: De opgedane kennis toepassen

Vervolgens gaan we de opgedane kennis toepassen. Het kan hierbij interessant zijn om opnieuw een aantal klanten te contacteren die u geholpen hebben met stap 3. Van zodra het UX-design operationeel is volgen we de resultaten hiervan op, sturen we eventueel bij en gebruiken we de nieuwe opgedane kennis om de UX-research procedure nogmaals te herhalen. UX-research is een continu proces.

CONTACTEER ONS​

=
footer mdv digital services