MDV Digital Services

Conversie optimalisatie

Conversie Optimalisatie is één van de belangrijke technieken die MDV Digital Services gebruikt om van uw webshop een succes te maken. Conversie Optimalisatie ook wel Conversie Ratio Optimalisation, afgekort CR, genoemd heeft als doel om uw website of webshop bezoekers om te converteren naar een klant of een lead.

Webdesign Conversie Optimalisatie

MDV Digital Services maakt gebruik van een aantal conversie optimalisatie tools en software die doorheen de jaren meer dan hun dienst bewezen hebben zoals daar zijn: conversie testing tools, muis- en clicktrackers en heatmap tools, realtime bezoek statistieken en dynamic content optimalisatie tools. Met conversieoptimalisatie ben je nooit klaar. Het is een doorlopend proces.

We gaan te werken volgens onze beproefde methodiek

Fase 1: De analyse

We maken eerst een grondige analyse van de webshop- of websitepagina’s. Tijdens deze diepgaande analyse gaan we opzoek naar opportuniteiten, gieten deze in een overzicht en maken een plan van uitvoering. In eerste instantie starten we met de ‘grootste kansen’. We gaan hierbij strategisch te werk en onderscheiden de microconversies van de macroconversies die nodig zijn om het uiteindelijke doel, zijnde meer conversies te bereiken.

Als we de funnel en het doel in kaart hebben gebracht gaan we over tot het verzamelen van data. Met behulp van tools als Google Analytics of andere optimalisatiesoftware meten we het huidige conversie-percentage. Hierbij komen o.a. naar voren: het aantal bezoekers per pagina, de gemiddelde tijd op de pagina, het uitstap- en bounce percentage. Met behulp van heat- en clickmaps kijken we waar de bezoekers of naartoe scrollen.

Fase 2: De hypothese

De hypothese kan het best omschreven worden als een theoretisch oplossing over wat en hoe we denken de conversie van uw website of webshop te verhogen. Vandaar dat de data en de analyse ervan in fase 1 zo belangrijk is. Daarnaast moet het resultaat van de hypothese meetbaar zijn.

We werken meestal conform de ‘zes verleidingstechnieken van Cialdini’.

  • Wederkerigheid
  • Sympathie
  • Autoriteit
  • Consistentie
  • Consensus
  • Schaarste

Daarnaast is het LIFT-model een tool die we meer dan eens gebruiken.

On the field merken we vaak dat het ontbreken of het moeilijk vindbaar zijn van contactgegevens de primaire reden zijn dat het conversiepercentage van een website laag is.

Fase 3: De praktijk

De praktische uitvoering van de hypothese is de volgende fase in het conversie optimalisatie traject. In functie van het project, de grootte van de website en het beschikbare budget maken we gebruik van een sequentiële- of een splittest.

Sequentiële tests worden in regel uitgevoerd op websites met een laag bezoekersaantal. De meest gebruikte tool hierbij is Google Analytics. De test bestaat eruit om de resultaten van een pagina te meten over minsten twee vergelijkbare periodes. Dit kunnen bijvoorbeeld twee op één volgende maanden zijn of dezelfde maand van het huidige en het vorige jaar.

Split tests geven in vergelijking met sequentiële tests een correcter resultaat. In regel gebruiken wij hiervoor de A/B test of de multivariatietest.

Voor elke test geldt dat er steeds voldoende data en dit over een langere periode aanwezig dient te zijn om tot een duidelijk en betrouwbaar resultaat te komen.

Fase 4: Het meten

Het meten van de resultaten nadat de hypothese in praktijk werd uitgevoerd is de volgende stap. Hierbij is het van belang dat én de micro én de macroversie zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. En zo komen we weer terug bij Fase 1 terecht waar we opnieuw gaan analyseren en bijsturen.

CONTACTEER ONS

=
footer mdv digital services