MDV Digital Services

Power-BI / Business Intelligence

In business intelligence hebben we al meer dan 15 jaar ervaring. Hiervoor gebruiken we tools als Power-BI en Sharepoint van Microsoft, momenteel dé referentie in dit vakgebied met quasi onbeperkte mogelijkheden, Microsoft Access en Microsoft Excel. We kunnen terugblikken op heel wat expertise in management-, verkoop en financiële rapporten en key performance indicatoren.

Waarom Power-BI

Power-BI van Microsoft biedt de mogelijkheid om connecties te maken met zowel files, als databases, Azure en tal van onlineservices. Daarbij bent u niet uitsluitend gebonden aan producten binnen de Microsoft group. Zo is het perfect mogelijk om Power-BI data te raadplegen uit SAP, Sybase, Teradata, Google BigQuery, Essbase en vele anderen. Ook bieden de rapporteringstools van Power-BI heel wat mogelijkheden. Zo is het o.a. mogelijk om Power BI rapporten te integreren in Power Apps en Sharepoint.

Onze werkwijze

Analyse van de datastructuur van uw databanken.

Tijdens een professioneel onderhoud overlopen we het dashboard en de rapporten die uw wenst. Daarnaast inventariseren we alle programma’s, databases en files die u heeft. Deze hoeven niet noodzakelijk in een Microsoft omgeving te draaien. Indien nodig overleggen we met de IT-afdeling van de leverancier van uw database om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Toegang in real time en IT-veiligheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

Linken met Power BI en de eerste groep van query’s.

Nadat we de tabellen in kaart gebracht hebben gaan we deze linken met Power-BI of als u dat wenst met Excel of Access. In eerste instantie gaan we query’s opzetten die als doel hebben om foutieve en overtollige data te verwijderen en te corrigeren. Daarnaast zijn deze query’s bedoeld om de data uit de verschillende gegevensbronnen in een uniform formaat te gieten.

Tabellen koppelen in Power BI en een tweede groep van query’s.

Vervolgens gaan we in Power BI de tabellen uit de diverse bronnen aan elkaar koppelen met een tweede reeks van query’s. We gebruiken een beperkt aantal data om deze query’s te testen en eventueel voeren we nog een aantal correcties door.

Het ontwikkelen van een dashboard en rapporten

Het ontwikkelen van een dashboard met de daarbij horende rapporten is een volgende stap in het proces. In Power BI zijn heel wat visualisaties mogelijk. Denken we hierbij maar aan draaitabellen, grafieken, cirkeldiagrammen, staafdiagrammen… Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om diep in de details te drillen.

Online, SharePoint, Powerapps, Dataverse en zoveel meer...

Power BI bestaat uit twee componenten. Enerzijds is er de Power BI desktopversie waarmee het mogelijk is de dashboards, rapporten en query’s te bouwen en anderzijds is er Power BI webapplicatie. Deze laatste wordt gebruikt om de dashboards online te publiceren. Daarnaast kunnen ze als webcomponenten ingebouwd worden in Sharepoint of gekoppeld worden aan een Powerapp. Een ander voordeel is dat de dashboards door iedereen kunnen gebruikt worden, hier is geen Power BI licentie voor nodig.

CONTACTEER ONS

=
footer mdv digital services